Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byly vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly Pravidla tvorby přístupného webu (vydaná v souladu s novelou zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.) a pravidla metodik WCAG 1.0 a Blind Friendly Web.

Forma uveřejňování informací je i v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňovaných informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky s následujícími poznámkami a omezením platnosti (dle pravidla 33):

  • Pravidlo 3: viz Část stránek MonRaS „Přístupná verze“
  • Pravidlo 6: Některé prvky designu nesplňují plně kontrastní požadavky. Jedná se však o zanedbatelné odchylky na úsecích přechodu písma a designu na pozadí, kde správně kontrastní části bez potíží doplňují celkový vjem a čitelnost.
  • Pravidlo 9: viz Kompatibilita prohlížečů níže a viz Část stránek MonRaS „Přístupná verze“

Struktura grafického uspořádání i obsahu stránek je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Transitional, vizuální podoba pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Text

Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě, a to zejména proto, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a rozsáhlé a je vhodné jejich stažení.

Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu nebo bublinové nápovědě odkazu označeny.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - pro všechny tyto formáty naleznete volně ke stažením příslušný prohlížeč na stránkách společnosti Microsoft.
  • RTF - tento formát dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi.

Část stránek MonRaS „Přístupná verze“

Při publikaci dynamických prostorových dat na mapovém podkladu je vyžadovaná schopnost zobrazovat geodata graficky na mapě a vnímat je zrakem. Pro osoby se zdravotním (zrakovým) postižením byla uveřejněna přístupná verze stránek MonRaS, kterou je možné otevřít pomocí kliknutí na výraznou ikonu umístěnou ve spodní části stránek SÚJB MonRaS.

Kompatibilita prohlížečů

Stránky jsou čitelné ve všech dostupných prohlížečích, nicméně design již nepočítá s podporou nižších prohlížečů než MS Internet Explorer 7 (v případe části stránek "MonRaS" MS Internet Explorer 9) a FireFox 3.

Kontakt na technického správce webu

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte jeho technického správce webmaster@sujb.cz