Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2023

Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace:

Žádost o poskytnutí informace:

  • Žádost ze dne 31. 10. 2022
  • Odpověď SÚJB ze dne 11. 1. 2023. Odpověď byla poskytnuta v rámci autoremedury, a to v listinné podobě. Zahrnovala 60 příloh, jejichž obsah lze vyčíst ze seznamu, který je v této odpovědi uveden.

Žádost o poskytnutí informace: