Kvalita svarů na hlavním cirkulačním potrubí 1. bloku JE Temelín

šipkaStanovisko SÚJB k problematice svarů primárního potrubí DN 850 na JE Temelín ze dne 24. 7. 2001 a odborný posudek zpracovaný Prof. J. Němcem

šipka Odpovědi časopisu Respekt
- Odpovědi SÚJB ze dne 26. 4. 2002

šipka Dotaz pana Jiřího Tuttera ze dne 6. 6. 2002 (převzato z Konference)
- Odpověď SÚJB

šipkaXXVII. Dny svařovací techniky 2005
- "Provozní diagnostika svarových spojů mezi tlakovou nádobou a hlavním potrubím jaderné elektrárny"

šipkaZávěrečná informace k problematice svarů primárního potrubí DN 850 na Jaderné elektrárně Temelín