Regionální centrum Plzeň

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v roce 2020

Zkušební komise SÚJB RC Plzeň vypisuje na rok 2020 tyto termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti: 

  • 15.1.2020
  • 12.2.2020
  • 11.3.2020
  • 8.4.2020
  • 13.5.2020
  • 10.6.2020
  • 9.9.2020
  • 14.10.2020
  • 11.11.2020
  • 9.12.2020

tj. zpravidla druhá středa v měsíci (kromě prázdninových měsíců). V případě velkého počtu zájemců bude vypsán mimořádný termín, změna řádných termínů je vyhrazena.

Místo konání:

Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti administrativní budovy Regionálního centra SÚJB, Klatovská 200 f, 301 00 Plzeň, areál bývalých kasáren Plzeň-Bory, začátek je stanoven na 8,00- 9,00 hod.

RC Plzen

Přihláška ke zkoušce, pozvánka:

Zájemce o zkoušku je povinen odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (včetně přesné specifikace činnosti) nejpozději týden před očekávaným termínem zkoušky. Odevzdaná přihláška je považována za závaznou žádost o vykonání zkoušky.

Pozvánka s upřesněním termínu a hodiny zkoušky bude žadateli odeslána na adresu, příp. e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Bližší informace:

paní Marie Housková
tel.: 378 402 711-18
e-mail: marie.houskova(at)sujb.cz