Regionální centrum Ostrava

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany 

Termíny zkoušek

Zkoušky se uskuteční v zasedací místnosti Regionálního centra Ostrava vždy poslední pátek v měsíci

Začátek zkoušky je stanoven vždy na 8:00 hod.

Regionální centrum Ostrava si vyhrazuje možnost změny termínů zkoušek.

Místo konání zkoušek

SÚJB Regionální centrum Ostrava, Syllabova 21, 703 00 Ostrava 3, 

RC Ostrava

Přihlášení ke zkoušce

Zájemce o zkoušku obdrží od tajemnice zkušební komise přihlášku. Přihlášku je zapotřebí doručit na Regionální centrum Ostrava nejpozději 3 dny před termínem zkoušky. Odevzdaná přihláška je považována za závaznou žádost o vykonaní zkoušky, pozvánky ke zkoušce nejsou rozesílány. Maximální počet přihlášených uchazečů na jeden termín je 15. V případě více zájemců budou ostatní zájemci přesunutí na následující termín zkoušek nebo bude vypsán mimořádný termín. Tato skutečnost bude zájemci o zkoušku písemně nebo elektronicky oznámená na adresu udanou v přihlášce. 

Kontakt a přihláška ke zkoušce

tajemnice zkušební komise paní Mgr. Jitka Podešvová, 

tel.: 555 302 726, fax: 555 302 720, e-mail: jitka.podesvova@sujb.cz