Regionální centrum Ostrava

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany 

Termíny zkoušek ZOZ pořádané na RC Ostrava jsou:

  • 23. 9. 2022
  • 21. 10. 2022
  • 25. 11. 2022
  • 16. 12. 2022

Místo konání zkoušek

Zkoušky se uskuteční v zasedací místnosti RC Ostrava a budou zahájeny vždy v 8 hodin v daném termínu písemnou částí (testy), po které bude následovat ústní zkouška před komisí.

SÚJB Regionální centrum Ostrava, Syllabova 21, 703 00 Ostrava

tel. 555 302 720

RC Ostrava

Přihlášení ke zkoušce

Zájemce o zkoušku pošle vyplněnou přihlášku elektronicky na adresu info-rc-ostrava@sujb.cz nebo poštou na adresu RC Ostrava. Na základě přihlášky mu bude telefonicky, e-mailem, případně poštou potvrzen nebo upřesněn termín zkoušky a případně i čas zkoušky.

Počet přihlášených

Maximální počet přihlášených na jeden termín je 10. Ostatní budou přesunuti na následující termín zkoušek. V případě více zájemců bude vypsán mimořádný termín zkoušek, který bude žadatelům oznámen.

RC Ostrava si vyhrazuje možnost změny termínu zkoušek.