Regionální centrum Kamenná

Zkušební komise SÚJB RC Kamenná vypisuje pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti termíny dle domluvy a dle počtu žadatelů.

Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti RC Kamenná a budou zahájeny vždy v 8 hodin v daném termínu písemnou částí (testy), po které bude následovat ústní zkouška před komisí. V daném termínu je maximální počet uchazečů 20.

Místo konání

Příbram - Kamenná
262 31 p. Milín

Budova SÚJCHBO Kamenná

Kontakt

Telefonické dotazy u tajemnice zkušební komise na čísle 318 600 231.