Regionální centrum Hradec Králové

Zkušební komise SÚJB RC Hradec Králové vypisuje pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v radiační ochraně zkušební termíny na dny:

Rok 2019 a 2020

  • 16.12.2019
  • 20.1.2020
  • 24.2.2020
  • 23.3.2020
  • 27.4.2020
  • 25.5.2020
  • 29.6.2020

Přihlášení ke zkoušce

Zájemce o zkoušku je povinen doručit řádně vyplněnou přihlášku (včetně specifikace činnosti) nejméně týden před termínem konání zkoušky buď poštou na adresu: SÚJB, Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57/15A, 500 03 Hradec Králové nebo e-mailem na adresu: nadezda.veselska@sujb.cz.

Přihláška je považována za závaznou žádost o vykonání zkoušky. Pozvánka s upřesněním termínu a hodiny zkoušky bude žadateli odeslána na e-mailovou adresu (příp. poštovní adresu) uvedenou na přihlášce. 

Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti RC Hradec Králové a budou zahájeny vždy v daném termínu písemnou částí (testy), po které bude následovat ústní zkouška před komisí.

Kontakt

paní Naděžda Veselská (tajemnice zkušební komise)
tel.: 498 652 712
e-mail: nadezda.veselska@sujb.cz

Místo konání zkoušek 

SÚJB Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57/15A, 500 03 Hradec Králové

Pozvánka 

Pozvání s upřesněním termínu a hodiny zkoušky bude žadateli sděleno telefonicky na telefon uvedený žadatelem.

Počet přihlášených 

Maximální počet přihlášených na jeden termín je 15.

Pokud přihlášených bude na jeden termín více, bude v daném měsíci ještě vypsán mimořádný termín zkoušek, který bude žadateli včas oznámen. 

RC Hradec Králové si vyhrazuje možnost změny termínů zkoušek.