Regionální centrum Hradec Králové

Zkušební komise SÚJB RC Hradec Králové vypisuje pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v radiační ochraně zkušební termíny na dny:

Rok 2022

  • 21. 03. 2022
  • 25. 04. 2022
  • 30. 05. 2022
  • 20. 06. 2022

Přihlášení ke zkoušce

Zájemce o zkoušku je povinen doručit řádně vyplněnou přihlášku (včetně specifikace činnosti) nejméně týden před termínem konání zkoušky buď poštou na adresu: SÚJB, Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57/15A, 500 03 Hradec Králové nebo e-mailem na adresu: nadezda.veselska@sujb.cz.

Přihláška je považována za závaznou žádost o vykonání zkoušky. Pozvánka s upřesněním termínu a hodiny zkoušky bude žadateli odeslána na e-mailovou adresu (příp. poštovní adresu) uvedenou na přihlášce. 

Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti RC Hradec Králové a budou zahájeny vždy v daném termínu písemnou částí (testy), po které bude následovat ústní zkouška před komisí.

Kontakt

paní Naděžda Veselská (tajemnice zkušební komise)
tel.: 498 652 712
e-mail: nadezda.veselska@sujb.cz

Místo konání zkoušek 

SÚJB Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57/15A, 500 03 Hradec Králové

Pozvánka 

Pozvání s upřesněním termínu a hodiny zkoušky bude žadateli sděleno telefonicky na telefon uvedený žadatelem.

Počet přihlášených 

Maximální počet přihlášených na jeden termín je 15.

Pokud přihlášených bude na jeden termín více, bude v daném měsíci ještě vypsán mimořádný termín zkoušek, který bude žadateli včas oznámen. 

RC Hradec Králové si vyhrazuje možnost změny termínů zkoušek.