Regionální centrum Brno

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (pro region Jižní Morava)

Termíny zkoušek ZOZ pořádané na RC Brno jsou:

  • 28.1.2022
  • 25.2.2022
  • 25.3.2022
  • 29.4.2022
  • 27.5.2022
  • 26.8.2022
  • 23.9.2022
  • 21.10.2022
  • 25.11.2022

Místo konání zkoušek

Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti RC Brno a budou zahájeny vždy v 8 hodin v daném termínu písemnou částí (testy), po které bude následovat ústní zkouška před komisí.

SÚJB Regionální centrum Brno, Tř. kpt. Jaroše 5, 60200 Brno
tel: 515902771, fax: 515902760

RC Brno

Přihlášení ke zkoušce

Zájemce o zkoušku pošle vyplněnou přihlášku elektronicky na adresu info-rc-brno@sujb.cz nebo poštou na adresu RC Brno. Na základě přihlášky mu bude telefonicky, e-mailem, případně poštou potvrzen nebo upřesněn termín zkoušky a případně i čas zkoušky.

Počet přihlášených

Maximální počet přihlášených na jeden termín je 15. Ostatní budou přesunuti na následující termín zkoušek.

Pokud přihlášených bude na jeden termín více než 25, bude v daném měsíci ještě vypsán mimořádný termín zkoušek, který bude žadatelům oznámen.

RC Brno si vyhrazuje možnost změny termínů zkoušek.