Radiační situace v Japonsku (online)

Radiační situace vně JE Fukushima 1 (aktualizováno 17.3.2011)

Na hranicích JE byl nejvyšší dávkový příkon zaznamenáván opět v monitorovacím bodě 6. Dosavadní průběh měření v tomto bodě je souhrnně uveden na obrázku (pramen: německá GRS), kde je patrná i okamžitá odezva dávkového příkonu na události v jednotlivých blocích JE.

Průběh měření

Ze 133 lidí evakuovaných z nemocnice v městě Futaba (15 km severně od JE) muselo být 23 osob dekontaminováno.

Z dozimetricky proměřených 162 lidí z města Okuma (cca 12 km SSZ od JE) bylo nutné 5 osob dekontaminovat v nemocnici.

Ze 60 zasahujících požárníků byla u 3 zjištěna mírná kontaminace a byli dekontaminováni.

16.3.2011 vydaly místní krizové orgány pokyn, aby evakuovaní z 20 km zóny požili tablety jodidu draselného - konkrétně se týkalo evakuovaných ze sídel Tomioka, Hutaba, Okuma, Namie, Kawauchi, Naraha, Minamisouma, Tamura, Kazurao, Hirono, Iwaki a Iidate.

Střední hodnoty dávkových příkonů v některých městech Japonska 16.3.2011 do 17:00 v (mikroSv/h):

Miyagi 0,17

Yamagata 0,08

Ibaraki 0,39

Tochigi 0,27

Gumma 0,15

Saitama 0,10

Tokyo 0,08

Nigata 0,05

Nagano 0,10

Okamžitá měření provedená 16.3.2011 ve směru šíření radioaktivních látek od JE Fukushima zaznamenala časově velmi proměnné hodnoty: ve vzdálenosti do 30 km v rozsahu 0,8 až 80 mikroSv/h, ve vzdálenosti 30 až 40 km v rozsahu 2,5 až 14,4 mikroSv/h a ve vzdálenosti 40 až 60 km v rozsahu 4,0 až 18,8 mikroSv/h.