Instrukce pro žadatele o vydání povolení

Formulář žádosti o vydání povolení (PDF, 713 kB)

Vzor pro zpracování PZRO pro vykonávání služeb v oblasti PZIZ

Výše uvedené dokumenty zasílejte na adresu SÚJB, Odbor usměrňování expozic, Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1