Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 17.6.2021
  • 29.7.2021
  • 9.9.2021
  • 14.10.2021
  • 18.11.2021
  • 9.12.2021

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Mgr. Daniela Janáčková, tel. 221 624 755, e-mail: daniela.janackova@sujb.cz


KURZY ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ČINNOSTI ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITĚ Z HLEDISKA RADIAČNÍ OCHRANY V ROCE 2021:


DALŠÍ ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU 2021 (tak zvaný refres kurz, pro ty co již mají ZOZ)

Kurz další odborné přípravy pro stanovení radonového indexu pozemků pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Vypsané termíny kurzu: 30. 9. a 1. 10. 2021

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu vedoucího kurzu nejpozději do 15. 9. 2021.

Vedoucí kurzu:   RNDr. Ondřej Šálek Ph.D. e-mail: ondrej.salek@natur.cuni.cz

Informace o kurzu a přihláška ke stažení: zde


KURZ ODBORNÉ PŘÍPRAVY:

STANOVOVÁNÍ OSOBNÍCH DÁVEK PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ A NA PRACOVIŠTÍCH S MOŽNÝM ZVÝŠENÝM OZÁŘNÍM OD RADON

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU RADIONUKLIDŮ V LÁTCE UVOLŇOVANÉ Z PRACOVIŠTĚ S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÉHO OZÁŘENÍ Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE ZÁŘENÍ

MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VOD Ě, VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OZÁŘENÍ VE STAVBÁCH

Koná se ve dnech: 11. - 13. 10. 2021

místo: kurz se koná on-line formou

Kontaktní adresa a telefon: KurzyRO@fjfi.cvut.cz tel. 607 729 178
Popis Kurzu a přihláška: