Přírodní zdroje IZ

NOVÝ ATOMOVÝ ZÁKON

Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti

  • 17.6.2021
  • 29.7.2021
  • 2.9.2021
  • 14.10.2021
  • 18.11.2021
  • 16.12.2021

Místo konání

Budova Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Fotografie budovy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kontakt

Mgr. Daniela Janáčková, tel. 221 624 755, e-mail: daniela.janackova@sujb.cz


 

INFORMACE o odborné přípravě „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2021

Odbornou přípravu "Stanovení radonového indexu pozemků" pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

S ohledem na podmínky organizace a výuky kurzu definované zákonem č. 263/2016 Sb.
a vyhláškou č. 422/2016 Sb. a současná omezení výuky na vysokých školách se kurz uskuteční v budově Albertov 3, Praha 2 Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to v termínu dle aktuálních regulací v ČR.

Náplň intenzivní odborné přípravy sestávající z přednášek, cvičení, ukázek přístrojů a měření radonu vyžaduje standardní podmínky výuky. 

Název kurzu:                          Stanovení radonového indexu pozemků

Pořádající organizace:           Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta (PřF UK)

Místo konání:                         PřF UK, Praha 2, budova Albertov 3

Termín kurzu:                         23. - 25.8.2021

Obsah kurzu: Radiační ochrana, biologické účinky ionizujícího záření, legislativa, základy radioaktivity a jednotky, horniny a radioaktivita hornin ČR, radon v horninách, metody měření radonu v půdním vzduchu, metodika stanovení radonového indexu pozemku, přístroje a standardizace dat, mapy radonového rizika ČR, výpočetní úlohy k radonu, ukázka přístrojů
a terénního měření radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin.

Výstupní dokument: Osvědčení o účasti v kurzu vystavené Univerzitou Karlovou a podepsané děkanem PřF UK.

Lektoři: SÚJB, SÚRO, PřF UK

Přihlášku s vaší identifikací zašlete e-mailem na adresu kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:                  

Prof. RNDr. M. Matolín, DrSc.

Přírodovědecká fakulta UK

Albertov 6, 128 43 Praha 2   

matolin@natur.cuni.cz

Tel.: 221951545

mobil: 728321704


 

INFORMACE O DALŠÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ PRO STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKŮ 2021

Kurz další odborné přípravy pro stanovení radonového indexu pozemků pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Vypsané termíny kurzu: 30. 9. a 1. 10. 2021

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu vedoucího kurzu nejpozději do 15. 9. 2021.

Vedoucí kurzu:                  

RNDr. Ondřej Šálek Ph.D.

e-mail: ondrej.salek@natur.cuni.cz

Informace o kurzu a přihláška ke stažení: zde