Kurz radiační ochrana při intervenčních vyšetřeních

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - radioterapie (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 1.12.2016)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - nukleární medicína (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 5.12.2016)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení - poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracovišť IV. kategorie (Jaderná elektrárna Dukovany, 22.2.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 23/2016 Sb.) pro držitele povolení - intervenční radiologie (Lékařský dům ČLS JEP, Praha, 9.2.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitel povolení - hodnocení vlastností ZIZ používaných v radioterapii (SÚJB, Praha, 1.3.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitel povolení - odborná příprava a další odborná příprava pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (SÚJB, Praha, 8.3.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (SÚJB, Praha, 26.4.2017)

Prezentace ze semináře k nové legislativě (zákon č. 263/2016 Sb.) pro držitele povolení k provádění dohledávání, identifikaci a zajištění opuštěných zdrojů (SÚJB, Senovážné nám. Praha, 23.6.2017)

Intervenční výkony pod CT kontrolou (seminář FN Motol, 30.10.2014)

Program kurzu radiační ochrany při intervenčních vyšetřeních

Prezentace ke stažení:

IAEA Training Material on Radiation Protection in Cardiology (prezentace ke stažení):

Odkazy:

Výukový program evropské komise:

MARTIR (Multimedia and Audiovisual Radiation Protection Training in interventional radiology) CD-ROM. Directorate General Environment, Nuclear Safety and Civil Protection. Luxembourg, 2002 (free availability from the Publication Department of the European Commission, Office for Official Publications of the European Communities. Radiation Protection 119 (Luxembourg: EC), e-mail: tren-radprot@cec.eu.int

Publikace:

Apllying Radiation Safety Standards in Diagnostic Radiology and Interventional Procedures Using X-rays