Intervenční výkony pod CT kontrolou (seminář FN Motol, 30.10.2014)