Doporučení SÚJB týkající se radioterapie

Zásady národního systému zajištění kvality

Bezpečnost radioterapie

Dozimetrie pro radioterapii

Radiologické události

Systém auditů SÚRO

Doporučení pro provádění zkoušek ZIZ v RT a jejich příslušenství

Lineární urychlovače

Rentgenové ozařovače

Uzavřené radionuklidové zdroje pro brachyterapii

Kobaltové ozařovače

Plánovací a verifikační systém

Ostatní

 

Vysvětlivky: 

  • doporučení psaná tučným písmem – platná doporučení hlavní
  • doporučení psaná obyčejným písmem – starší doporučení doplňková k hlavním
  • doporučení psaná kurzívou – připravovaná doporučení resp. opravy a doplnění

* Poznámka: Platí nové doporučení pro lineární urychlovače používané v radioterapii (2015). Ve starších doporučeních vztahujících se k lineárním urychlovačům je možné nalézt některé užitečné informace (např. metodiky).