Aktuality

23.3.2020 Na Stránce Odbor usměrňování expozic (hodnocení vlastností ZIZ pro lékařské ozáření) byly zveřejněny podrobnější informace ke zkouškám zvláštní odborné způsobilosti.

26.7.2019 Na stránce Doporučení SÚJB týkající se radioterapie byla zveřejněna pracovní verze nového doporučení SÚJB - Uzavřené radionuklidové zdroje v brachyterapii

8.2.2019 Aktualizace Formulářů pro hlášení radiologických událostí na SÚJB

6.2.2019 Na stránce Lékařské ozáření byla vytvořena nová sekce - Protonová terapie.

5.2.2019 Na stránce Lékařské ozáření byly zveřejněny prezentace ze schůzky držitelů povolení v radioterapii konané na SÚJB dne 24.1.2019.

29.1.2019 Na stránce Lékařské ozáření byla vytvořena nová sekce Doporučení SÚJB týkající se nukleární medicíny.

3.1.2019 Na stránce Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti byly pod odkazem Odbor usměrňování expozic (hodnocení vlastností ZIZ pro lékařské ozáření) zveřejněny termíny praktických zkoušek ZOZ pro hodnocení vlastností ZIZ v radioterapii.

19.11.2018 Na stránce Doporučení SÚJB týkající se radioterapie byla zveřejněna pracovní verze nového doporučení SÚJB - Doporučení SÚJB Nezávislé prověrky na místě v radioterapii.

16.11.2018 Na stránce Doporučení SÚJB týkající se radioterapie byl zveřejněn Stručný návod pro dozimetrii FFF svazků jako úvodní pracovní verze plánovaného Doporučení pro stanovení absorbované dávky pro FFF a nestandardní vysokoenergetické fotonové svazky.

24.10.2018 Na stránce Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti byly pod odkazem Odbor usměrňování expozic (hodnocení vlastností ZIZ pro lékařské ozáření) zveřejněny informace a termíny písemných a ústních zkoušek ZOZ pro hodnocení vlastností ZIZ pro lékařské ozáření.

1.10.2018 Na stránce Radiologické události byla zveřejněna Výstraha pro uživatele všech typů výpočetních tomografů GE popisující radiologickou událost ve Francii, na základě níž byla tato výstraha zveřejněna.

18.9.2018 Na stránceZkoušky zvláštní odborné způsobilosti byl zveřejněn seznam úkolů pro praktickou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření v radioterapii

1.7.2018 Vydání nového doporučení SÚJB DR-RO-3A.1 (Rev. 4.0) Zkoušky provozní stálosti na pracovištích registrantů a zneplatnění starých souvisejících doporučení SÚJB „Korespondenční audit v systému jakosti v dentální radiodiagnostice“ vydaného v roce 2001, „Požadavky na kontrolní a zkušební procesy v oblasti radiační ochrany v radiologii, Zobrazovací proces - panoramatické rentgeny - zkoušky provozní stálosti“ vydaného v roce 2007 a „Zkoušky provozní stálosti - pracoviště ze zubními panoramatickými rentgeny (rev. 1)“ vydaného v roce 2011.

6.9.2018 Vytvoření nové podstránkyDoporučení SÚJB týkající se radiodiagnostiky.

6.9.2018 Na stránceDoporučení SÚJB týkající se radioterapie bylo zveřejněno doplnění doporučení SÚJB Rentgenové ozařovačerozsahem testů.

6.9.2018 Na stránkáchDoporučení SÚJB týkající se radioterapie a Radiologické události byl zveřejněn draft nového doporučení SÚJB Doporučení SÚJB Radiologické události.

6.9.2018 Na stránceRadiologické události byl pod odkazem Formuláře pro hlášení radiologických událostí na SÚJB zveřejněn postup při hlášení radiologické události na SÚJB a excelovské formuláře pro toto hlášení, pro vytvoření přehledu radiologických událostí a pro záznam o potenciální radiologické události.