Nabídka volných míst na SÚJB

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na pracovní místa:

  • v současné době nenabízíme žádné volné pracovní místo

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost  

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na volná služební místa:

  • 3.2.1/4 - odborný rada v oddělení hodnocení strojních komponent a materiálů
  • 3.1.3/9 - odborný rada v oddělení kontroly systémů

Pro žadatele - vzory žádostí a příloh:

Pokud máte zájem o zaměstnání na SÚJB, prosíme, kontaktujte Kancelář úřadu:

Ing. Lenka Novotná, ředitelka Kanceláře úřadu
tel.: 221 624 266
fax.: 221 624 735