Nabídka volných míst na SÚJB

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na pracovní místa:

  • v současné době není vyhlášeno žádné volné pracovní místo

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost  

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na volná služební místa:

Pro žadatele - vzory žádostí a příloh:

Pokud máte zájem o zaměstnání na SÚJB, prosíme, kontaktujte ředitelku Kanceláře úřadu:

tel.: 221 624 266
fax.: 221 624 735