Životopisy vedení SÚJB

Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně SÚJB

Ing. Petr Krs, 1. ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

Ing. Zdeněk Tipek, ředitel sekce pro jadernou bezpečnost

Ing. Karla Petrová, ředitelka sekce pro radiační ochranu