Registr dle zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů lze nahlížet do Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích pouze na základě písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě. 

Žádost lze podat:

  1. osobně u evidenčního orgánu
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  3. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu – podatelna@sujb.cz 

Vstup do registru:

Pokud jste na základě žádosti již obdržel/a časově omezený kód, můžete jej zde použít ke vstupu do zabezpečené elektronické podoby registru.