Textová verze organizační struktury SÚJB

 • Předsedkyně
  • Bezpečnostní ředitel
  • Interní auditor
  • Sekce pro řízení a technickou podporu
   • Kancelář úřadu
    • Oddělení organizačních věcí služby
    • Oddělení veřejných zakázek
   • Ekonomický odbor
    • Oddělení rozpočtu
    • Oddělení účtáren
   • Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
    • Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní
    • Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní
   • Oddělení mezinárodní spolupráce
   • Právní oddělení
   • Oddělení strategie
   • Oddělení informatiky a spisové služby
  • Sekce jaderné bezpečnosti
   • Odbor kontroly jaderných zařízení
    • Oddělení LI Temelín
    • Oddělení LI Dukovany
    • Oddělení kontroly systémů
    • Oddělení kontroly provozu a zpětné vazby
   • Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti
    • Oddělení hodnocení strojních komponent a řízení jakosti
    • Oddělení koordinace hodnocení JB
    • Oddělení hodnocení systémů SKŘ a elektro
    • Oddělení reaktorové fyziky a bezpečnostních analýz
   • Oddělení nakládání s RAO a VJP
  • Sekce radiační ochrany
   • Odbor zdrojů
    • Regionální centrum Praha
    • Regionální centrum Ostrava
    • Regionální centrum Severozápad
    • Regionální centrum Hradec Králové
   • Odbor usměrňování expozic
    • Oddělení přírodních zdrojů
    • Oddělení radonového programu
    • Oddělení lékařského ozáření
    • Oddělení evidencí a hodnocení ozáření
   • Odbor radiační ochrany v palivovém cyklu
    • Regionální centrum Brno
    • Regionální centrum Kamenná
    • Regionální centrum České Budějovice
   • Oddělení monitorování a krizového řízení