SÚJB, jak jej možná neznáte

U příležitosti našeho výročí bychom Vás rádi provedli i historií dnešního sídla SÚJB, budovy na Senovážném náměstí 9 v Praze 1, kam jsme se přestěhovali v roce 1996 po kompletní rekonstrukci.

Historický pohled na Senovážné náměstí V levém dolním rohu dobového snímku je vidět původní budova pocházející z let 1872-74 (Josef Mocker, 1835 -1899). Budova zpočátku sloužila potřebám Pojišťovny pro podnikatele a živnostníky nacházející se v nouzi. Její součástí byly i luxusní byty pro její vedení. Tato tradice se zachovala až do dnešních dní, ovšem s tím rozdílem, že byty neslouží vedení SÚJB, ale jsou využívány dvěma "civilními" rodinami. V polovině 90. let minulého století byla budova kompletně rekonstruována v rámci rekonstrukce celého náměstí a postupně celá převedena na SÚJB.

Dnešní pohled na Senovážné náměstíTakto vypadá dnešní pohled na severovýchodní část Senovážného náměstí. Budova, která měla původně tři patra, byla v průběhu minulého století navýšena o další dvě patra (1919) a půdní vestavbu (1996). Všechny dostavby však byly kolaudovány až při zmiňované rekonstrukci v roce 1996. Podmínkou této rekonstrukce bylo navrácení budovy do původního stavu podle originální dokumentace. Tím byla zachována typická ukázka původní měšťanské zástavby. Dnes je budova chráněna jako nemovitá kulturní památka.

Ukázka z výstavy v budově SÚJBS přesídlením SÚJB do nově rekonstruované budovy je úzce spjata i historie výstav ve foyer SÚJB, kdy myšlenka bezplatného poskytování "volných" prostor k uměleckým účelům vznikla.

Původně se vyjednávalo o zapůjčení obrazů s Národní galerií (NG), její požadavky na technické vybavení výstavních prostor (čidla apod.) však byly na možnosti SÚJB příliš náročné, tedy obtížně realizovatelné.

Myšlenku se proto podařilo realizovat až díky spolupráci s tehdejším předsedou senátu VŠUP, akademickým malířem Borisem Jirků (Zlín, 1955), který zde zpočátku pomáhal organizovat výstavy svých studentů. Informace o nabídce SÚJB se postupně rozšířila i do dalších kruhů, proto dnes máme možnost představovat nejen autory zcela neznámé nebo začínající, ale i renomované, případně zahraniční. Boris Jirků je mj. autorem litografie, která představuje budovu SÚJB jako "Dům života".

Ukázka z vernisáže výstavy na SÚJBVýstavy jsou veřejnosti přístupné zdarma vždy v pracovní dny od 8:00 do 17:00 a střídají se každý měsíc. Nová výstava je uváděna na webových stránkách SÚJB spolu se stručnou informací o autorovi a ukázce díla.

Výstavní prostory poskytuje SÚJB zdarma a jen na rozhodnutí autora nechává, zda některý ze svých exponátů daruje státu. K dnešnímu dni tak má SÚJB v inventáři více než 100 různých děl.

Výstava růží v létě 2005Výstava růží v létě 2005Kromě klasických uměleckých děl se na SÚJB vystavují i "živé exponáty". Příkladem může být výstava růží, která byla v budově SÚJB uspořádána v létě 2005.

V souvislosti s rozšiřováním aktivit SÚJB se postupně zvyšovaly i naše nároky na prostory. Proto byla v roce 2003 zahájena rekonstrukce dalšího objektu, bývalých opravárenských dílen v Bartoškově ulici, která dnes slouží potřebám SÚRO. Rozsáhlá rekonstrukce spojená s mnoha stavebními úpravami v historicky velmi hustě osídlené oblasti Prahy inspirovala ke vzniku malého archeologického muzea. Muzeum bylo založeno ve spolupráci SÚJB s profesionální archeologickou společností ARCHAIA Praha.

Ukázka exponátu z malého archeologického muzea v budově SÚRO

Ukázka exponátu zmalého archeologického muzea v budově SÚRO

Jeho expozice ve třech místnostech je zaměřena zejména na monitorování místní historie, tj. oblasti kolem Botiče, Nusle. Tato lokalita byla bohatá na archeologické nálezy, a to od pravěku až po novověk.

Muzeum je možné navštívit po předchozím objednání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 na adrese Bartoškova 28, Praha 4.

Budova SÚRO před rekonstrukcíPohled na zrekonstruovanou budovu SÚRO