Program podpory záruk MAAE

Program podpory Záruk MAAE ze strany jejích členských států (Member State Support Programme – MSSP) představuje dobrovolnou technickou a finanční podporu pro zárukovou sekci MAAE tak, aby byla schopna maximálně efektivně plnit své úkoly v rámci celosvětového dohledu nad jaderným palivovým cyklem. Tyto úkoly plynou v obecné rovině ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Non-Proliferation Treaty – NPT) a z navazujících Dohod o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Zárukové dohody) a příp. Dodatkového protokolu k těmto Dohodám s jednotlivými členskými státy.

První Program podpory Záruk MAAE byl vytvořen již v roce 1977. Hlavním důvodem byla a stále je zejména ta skutečnost, že MAAE nedisponuje dostatečnými prostředky na výzkum a vývoj nástrojů a metodik pro výkon zárukových inspekcí. Programy podpory Záruk MAAE ze strany jednotlivých členských států proto poskytují MAAE finanční prostředky nebo národní výzkumné kapacity pro výzkum a vývoj verifikačních nástrojů pro zárukové inspektory MAAE (měřicí systémy, detekční zařízení, pečeti, dozorovací systémy), analytické kapacity pro analýzy vzorků odebraných během inspekcí, vývoj nových metod a postupů v oblasti uplatňování zárukových opatření na různých typech jaderných zařízení apod.

Český program podpory Záruk MAAE (CZSP)

Česká republika se připojila k ostatním státům v podpoře Záruk MAAE v roce 2003 podepsáním smlouvy mezi SÚJB a MAAE. Koordinátorem tohoto programu se za českou stranu stal ředitel Odboru pro kontrolu nešíření jaderných zbraní SÚJB. Během dosavadního aktivního naplňování tohoto programu přijal SÚJB ze strany MAAE v rámci CZSP celkem 18 úkolů; v současnosti má CZSP 12 aktivních úkolů a 1 v záložním režimu (status bude změněn na aktivní v případě potřeby ze strany MAAE). Vývoj prací na jednotlivých úkolech je každoročně diskutován na bilaterálním jednání mezi zástupci SÚJB a MAAE, které se koná střídavě v Praze a ve Vídni.

Vzhledem k omezeným finančním možnostem se CZSP zaměřuje spíše na plnění konkrétních úkolů prostřednictvím poskytování národních analytických kapacit nebo českých jaderných zařízení pro testy prototypů nových detekčních a měřicích zařízení, tvorby koncepcí a plánování, školení pracovníků MAAE a služby v oblasti informačního managementu se zaměřením na záruková data. Nutno podotknout, že pro MAAE má CZSP velmi velký význam zejména v oblasti školících a tréninkových kurzů, kde CZSP těží z dobrých organizačních zkušeností pracovníků SÚJB a výhodné geografické polohy ČR vůči sídlu MAAE ve Vídni.

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled všech úkolů, které CZSP doposud přijal, včetně informace o jejich stavu (data jsou ke konci roku 2016).

Název úkolu

Agenturní
ID úkolu

Typ úkolu

Stav úkolu

Training Course for Safeguards at Research Reactors

 

JNT B 01757 CZ

 

Společný

Záložní

 

External Quality Control of Analytical Services

 

CZ A 01516

 

Běžný

Splněný

 

Comprehensive Inspection Exercise at LWRs

 

CZ B 01431

 

Vícečetné přijetí

Aktivní

 

Training Course on Nuclear Material Accounting in Action

 

CZ B 01558

 

Běžný

Aktivní

 

Test Bed Facility for Spent Fuel Verification Systems

 

CZ A 01566

 

Běžný

Aktivní

 

Technical Visit - Uranium Mines

 

CZ B 01526

 

Běžný

Aktivní

 

Smart Sensor for Enhanced Surveillance (2SES) Field Test

 

CZ A 01883

 

Běžný

Splněný

 

IAEA Safeguards Information System Re-engineering Project (IRP)

 

CZ D 01512

 

Běžný

Splněný

 

SPRICS 2.0

 

CZ D 01517

 

Vícečetné přijetí

Aktivní

 

Qualification of Environmental Network Laboratories for Bulk Analysis

 

CZ A 01631

 

Běžný

Splněný

 

Application of Safeguards to Geological Repositories (ASTOR), Group of Experts

 

JNT C 01611 CZ

 

Společný

Aktivní

 

Member State Contributions to IAEA Topical Guidance on Safeguards Implementation

JNT C 01959 CZ

Společný

Splněný

 

Fission Track Technique for Spatially-Resolved Analysis of U and Pu Particles in Swipe Samples

CZ A 02007

 

Běžný

Aktivní

 

Member State Support to IAEA Outreach Events on the SIP Guides

CZ B 2089

 

Běžný

Aktivní

 

Developing Business Capabilities for the Modernization of Safeguards Information Technology (MOSAIC)

JNT D 2178 CZ

 

Společný

Aktivní

 

Natural language processing - investigative tooling and databases

CZ D 2207

 

Vícečetné přijetí

Aktivní

 

Experimental Investigation Behavior of Trace Elements in Uranium during Concentration and Conversion Processes

CZ A 2223

Běžný

Aktivní

Umbrella Task – Technical Assistance on Methodology and Guidance for Implementation of Safeguards at the State-level

CZ C 2224

Vícečetné přijetí

Aktivní