Informace o nehmotném přenosu kontrolovaných technologií v jaderné oblasti

Česká republika je v rámci nešíření zbraní hromadného ničení součástí mezinárodních kontrolních režimů. Vývoz a dovoz jaderných položek je zároveň upravován národní legislativou prostřednictvím zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a vyhlášek č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti, a č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti.

Ačkoliv seznamy kontrolovaných položek v jaderné oblasti obsahují především položky hmotné, kontrolované jsou rovněž i položky nehmotné povahy, a to zejména s ohledem na riziko tzv. nehmotného přenosu kontrolovaných technologií.

Kontrole dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, tak podléhají i technologie, které představují specifické informace potřebné pro vývoj, výrobu nebo používání jakékoliv z položek v kontrolních seznamech dle výše uvedené legislativy, jež mohou mít formu technických údajů či technické pomoci. Pod technickou pomoc spadá poučení, dovednosti, výcvik, pracovní znalosti či konzultační služby, a rovněž převod technických údajů. Technické údaje pak zahrnují výkresy, plány, diagramy, modely, vzorce, technické projekty a specifikace, manuály a instrukce, které mohou být předány např. ústně, emailem nebo na datovém nosiči. 

Riziko nehmotného přenosu kontrolovaných technologií existuje také při studiu specifických oborů vysokých škol nebo výzkumných projektů a konferencí s účastí zahraničních studentů nebo vědců. V případě vývozu nebo dovozu nehmotných technologií je tedy nutné postupovat stejně jako v případě žádosti o vývoz jakékoliv kontrolované položky v jaderné oblasti dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Za nehmotný přenos kontrolovaných technologií se naopak nepovažuje využití veřejně dostupných informací nebo provádění základního výzkumu. V případě nejasností ohledně rizika potenciálního nehmotného přenosu kontaktujte oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní.

Další informace k tomuto tématu lze nalézt v publikaci Finančního analytického úřadu: Příručka technické pomoci a nehmotného přenosu technologií.