Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

17.9. - 23.9.2018

Informace ke zvýšené hodnotě I-131 v ovzduší

V týdnu od 17.9. do 23.9.2018 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Hodnoty dávkového příkonu se pohybovaly v obvyklém rozmezí 100 - 200 nanoSv/h (10-9 Sv/h).

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích nebo jednotkách mikroBq/m3 (10-6 Bq/m3).

Zajímavost
Na rozdíl od předchozích období byla na jednom měřícím místě kontroly ovzduší (Praha 4) na aerosolovém filtru odebraném v období 4. - 11.9.2018 zjištěna nepatrně zvýšená průměrná objemová aktivita I-131  na úrovni 0,44±0,16 mikroBq/m3.

Komentář k uvedené hodnotě
I-131 se běžně v ovzduší nevyskytuje. Má velmi krátký poločas rozpadu (8 dní) a pokud se do ovzduší z nějakého důvodu jednorázově dostane, rychle se z něj přirozeným rozpadem vytrácí. V tomto případě se jednalo opravdu pouze o stopové množství I-131 a vzhledem k tomu, že z jiných odběrových míst v ČR nebo ve střední Evropě nejsou žádné pozitivní hodnoty I-131 nebo jiných neobvyklých umělých radionuklidů v ovzduší hlášené, je naměřená hodnota s největší pravděpodobností důsledkem malého a lokálně omezeného uvolnění tohoto radionuklidu do ovzduší. K tomu mohlo dojít v tomto případě z některého zdravotnického zařízení, kde je tento radionuklid používán v radioterapii. Vzhledem ke zvyšující se citlivosti používaných měřících zařízení je možné i takovéto velmi malé hodnoty zaznamenat. Mnohem obtížnější je však určení jejich původu. Více se lze o problematice monitorování radioaktivity a výskytu radionuklidů v ovzduší a jejich původu dozvědět na naší stránce "O radiačním monitorování".

Jiné umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány.

Zde považujeme za nutné zdůraznit, že pokud by bylo potřeba přijmout na území ČR pro občany jakákoliv neodkladná ochranná opatření z důvodu závažné změny radiační situace, budeme informovat a konat neprodleně všemi dostupnými prostředky a způsoby v souladu s připravenými postupy tak, aby ochrana životů a zdraví občanů byla efektivní a účelná.

Informace o radiační situaci na území ČR bude aktualizovaná vždy v pondělí nebo dle aktuální potřeby.