Archiv aktualit o radiační situaci na území ČR

3.6. - 4.6.2022

Válka na Ukrajině

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo během včerejšího dne (2.6.2022) žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace nesledujeme ani na území Evropy. Naměřené hodnoty odpovídají dlouhodobě sledovaným úrovním.

Dávkové příkony měřené sondami SVZ se pohybovaly na úrovni 100 - 200 nSv/h - datové řady jsou k dispozici v aplikaci MonRaS v sekci "Síť včasného zjištění". Evropská data jsou k dispozici v databázi EURDEP.

Měřená koncentrace Cs-137 se pohybovala ve zlomcích, maximálně jednotkách µBq/m3 (µBq/m3 = 10-6 Bq/m3). Žádné další umělé radionuklidy nebyly v ovzduší detekovány. Data z jednotlivých odběrových míst naleznete pod položkou "Aerosoly a spady".

Informace o radiační situaci na území ČR bude nyní aktualizovaná každý den, případně častěji podle aktuální potřeby.

Předchozí zprávy o radiační situaci na našem území naleznete v archivu týdenních zpráv.