Zákony v kompetenci SÚJB

  • Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném do 1. ledna 2017

    Zákon byl z větší části nahrazen zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a zůstává účinný pouze v oblasti odpovědnosti za jadernou škodu. Dočasně se ovšem aplikuje v původní podobě, a to po dobu stanovenou přechodnými ustanoveními zákona č. 263/2016 Sb.

  • Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

  • Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, v platném znění