ZÓNA 2019

Ve dnech od 10. do 12. června 2019 probíhá cvičení ZÓNA 2019. Cílem cvičení je prověřit ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje. Cvičení probíhá na úrovni krizových a havarijních štábů.

Podle scénáře cvičení byl dne 10. 6. 2019 oznámen směnovým inženýrem Jaderné elektrárny Temelín (ETE) vznik radiační mimořádné události na Styčné místo ČR. Na obou blocích ETE došlo k přerušení elektrického napájení, které se následně podařilo obnovit. Následkem simulované meziokruhové netěsnosti však došlo ke ztrátě chladiva primárního okruhu a k poškození reaktoru prvního bloku.

Na základě tohoto vyrozumění byl svolán Krizový štáb SÚJB, který začal analyzovat předané informace a modelovat vývoj situace. Zároveň bylo zahájeno havarijní monitorování radiační situace. Do monitorování v zóně havarijního plánování ETE byly vyslány mobilní skupiny Armády ČR, Celní správy ČR, HZS ČR, Policie ČR, ČEZ, a.s., Regionálních center SÚJB a Státního ústavu radiační ochrany, který se spolu s Policií ČR a Armádou ČR zároveň podílí na leteckém monitorování. Měření bude ukončeno 12.6.2019.

Poslední den bude vedle monitorovacích aktivit probíhat i štábní cvičení SÚJB, krizového štábu Jihočeského kraje a Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR.

Výsledky z pojezdových měření mobilních skupin naleznete na adrese:

https://www.sujb.cz/aplikace/monras/?lng=cs_CZ (viz zátržítko Kolekce měření - Zóna 2019).

Obrázek: letecké monitorování uvnitř zóny havarijního plánování JE Temelín


 

Doplnění 17.6.2019 16:00

Technická chyba při pojezdovém měření MS

Některé naměřené hodnoty pořízené mobilními skupinami (MS) při pozemním monitoringu jsou chybně přiřazeny k datu v roce 1999. Naměřená data pocházejí ze současnosti, avšak technická chyba způsobuje zobrazení data staršího. O problému víme a řešíme jej. Hodnoty z tras MS s chybným datem zveřejňujeme, abychom poskytovali informaci o monitorování na území ČR v plném rozsahu.