ZÓNA 2017

17.05.2017

Ve dnech od 15. do 17. května probíhalo cvičení na Jaderné elektrárně Dukovany a v její zóně havarijního plánování. Cílem cvičení bylo prověřit ochranná opatření a součinnost jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Cvičení tak probíhalo na úrovni krizových a havarijních štábů a obyvatel v okolí elektrárny se nedotklo.

Rozehra fiktivní události přišla z Havarijního štábu EDU. Na jejím základě byl svolán Krizový štáb SÚJB, který okamžitě začal analyzovat zaslané materiály, modeloval vývoj situace a uvedl radiační monitorovací síť do „havarijního“ režimu.

Výstražné sirény nebyly v areálu elektrárny ani v havarijní zóně spuštěny. Do monitorování radiační situace kolem elektrárny byly vyslány mobilní skupiny Armády ČR, Celní správy ČR, EDU, HZS ČR, Policie ČR, RC SÚJB Brno a SÚRO, v.v.i. včetně dvou leteckých skupin, a to PČR ve spolupráci se SÚRO a AČR.

Reportáž z cvičení ZÓNA 2017 na stránkách Armády ČR.