Krizový štáb

Krizový štáb je orgánem krizového řízení SÚJB určeným k:

  1. řízení činnosti SÚJB při všech vzniklých krizových situacích, které mají na SÚJB dopad, včetně řízení radiační monitorovací sítě za radiační mimořádné situace,

  2. vypracování podkladů pro rozhodování o přijetí ochranných opatření v případě vzniku radiační havárie,
  3. ke zvládnutí situace vzniklé porušením zákona č.19/1997 Sb.,ve znění pozdějších přepisů, nebo Úmluvy o zákazu chemických zbraní a porušením zákona č.281/2002 Sb.