Krizový plán

Krizový plán je základním dokumentem SÚJB pro řešení krizových situací v důsledku vzniku radiačních havárií, událostí s vysoce nebezpečnými chemickými látkami a prostředky pro výrobu chemických zbraní. Je také dokumentem pro řešení krizových situací v důsledku vzniku jiných událostí, jako například při vzniku požáru, dlouhotrvajícím výpadku elektrické energie, nedostupnosti budovy SÚJB z vnějších příčin.