Metodika pro jednotný postup autorizovaných osob

 V roce 2008  vydal SÚJB se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví "Metodiku pro jednotný postup autorizovaných osob při posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení (VZSN) podle vyhlášky č. 309/2005 Sb.", (dále jen metodika). Metodika byla publlikována v ediční řadě SÚJB "Bezpečnost jaderných zařízení" v kategorii "Modrá obálka se zeleným pruhem" (dokumenty z oblasti jaderné bezpečnosti, které mají charakter doporučení a návodů, jež obsahově navazují a konkretizují požadavky obecně závazných právních předpisů vydávaných v oblasti jaderné bezpečnost, a které nejsou závazné, ale jejich dodržování napomáhá realizaci právních norem na úseku jaderné bezpečnosti).

SÚJB tuto metodiku nahrazuje níže uvedenou revizí 1, zpracovanou s ohledem na vývoj a zkušenosti získané v oblasti posuzování shody VZSN koordinátorem činností autorizovaných osob v sektoru Jaderná zařízení - autorizovanou osobou TÜV NORD Czech, s.r.o., jako výstup úkolu Plánů standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví na rok 2008 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Dokument je rozdělen podle skupin doporučených postupů (DP), k nimž je připojen soubor DP.

Metodika pro jednotný postup autorizovaných osob při posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení (VZSN) podle vyhlášky č. 309/2005 Sb., revize 1.

Úvod

01.              Oblast působnosti Vyhlášky a výjimky

02.              Klasifikace a bezpečnostní třídy

03.              Sestavy

04.              Postupy posuzování shody

05.              Interpretace základních požadavků na návrh

06.              Interpretace základních požadavků na výrobu

07.              Interpretace základních požadavků na materiály

08.              Interpretace ostatních základních požadavků

09.              Různé / Provoz

10.              Otázky obecné povahy

 

Přehled provedených revizí v DP, 2. vydání 

Skupina

DP

Stav revize

Poznámka

 

DP

Stav revize

Poznámka

01

01

R1

Formální změny

 

11

R1

Formální změny

02

R0

 

 

12

R1

Nový text

03

R1

Nový text

 

13

R1

Nový text

04

R1

Formální změny

 

14

R1

Formální změny

05

R1

Formální změny

 

15

R1

Formální změny

06

R0

 

 

16

R1

Formální změny

07

R1

Formální změny

 

17

R1

Formální změny

08

R1

Formální změny

 

18

R1

Formální změny

09

R1

Formální změny

 

19

R1

Nový text

10

R1

Formální změny

 

20

R0

Nový postup

 

 

 

 

21

R0

Nový postup

02

01

R1

Formální změny

 

08

R1

Nový text

02

R1

Formální změny

 

09

R1

Formální změny

03

R1

Formální změny

 

10

R1

Formální změny

04

R1

Formální změny

 

11

R1

Formální změny

05

R1

Formální změny

 

12

R0

 

06

R0

 

 

13

R0

 

07

R1

Formální změny

 

14

R1

Formální změny

03

01

R0

 

 

05

R0

 

02

R0

 

 

06

R0

 

03

R0

 

 

07

R0

 

04

R0

 

 

08

R0

 

04

01

R0

 

 

09

R0

 

02

R1

Nový text

 

10

R0

 

03

R0

 

 

11

R0

 

04

R0

 

 

12

R1

Nový text

05

R0

 

 

13

R1

Nový text

06

R0

 

 

14

R0

 

07

R0

 

 

15

R0

 

08

R0

 

 

 

 

 

05

01

R1

Nový text

 

04

R0

 

02

R1

Formální změny

 

05

R1

Formální změny

03

R0

 

 

06

R1

Formální změny

06

01

R0

 

 

09

R1

Nový text

 

02

R1

Nový text

 

10

R1

Formální změny

 

03

R1

Formální změny

 

11

R1

Formální změny

 

04

R0

 

 

12

R1

Formální změny

 

05

R1

Formální změny

 

13

R1

Formální změny

 

06

R1

Formální změny

 

14

R1

Formální změny

 

07

R1

Formální změny

 

15

R0

 

 

08

R1

Formální změny

 

 

 

 

07

01

R1

Formální změny

 

09

R1

Formální změny

02

R1

Formální změny

 

10

R0

 

03

R1

Formální změny

 

11

R1

Formální změny

04

R0

 

 

12

R0

 

05

R1

Formální změny

 

13

R0

 

06

R0

 

 

14

R1

Formální změny

07

R1

Formální změny

 

15

R0

 

08

R1

Formální změny

 

 

 

 

08

01

R0

 

 

07

R0

 

02

R0

 

 

08

R0

 

03

R0

 

 

09

R0

 

04

R0

 

 

10

R0

 

05

R0

 

 

11

R0

 

06

R0

 

 

 

 

 

09

01

R0

 

 

06

R0

 

02

R0

 

 

07

R0

 

03

R0

 

 

08

R0

 

04

R1

Nový text

 

09

R0

 

05

R0

 

 

10

R0

 

10

01

R0

 

 

05

R0

 

02

R0

 

 

06

R0

 

03

R0

 

 

07

R0

 

04

R1

Nový text

 

08

R0