Zkušební provoz skladu vyhořelého jaderného paliva Temelín

Dne 9. září 2010 byl do SVJP Temelín umístěn první OS typu CASTOR 1000/19 zavezený vyhořelým jaderným palivem. Uvedená činnost souvisí s rozhodnutím SÚJB, kterým byla v srpnu 2010 povolena etapa uvádění SVJP Temelín do provozu (zkušební provoz). V rámci zkušebního provozu může být v SVJP Temelín umístěno až 8 OS po dobu minimálně 12 měsíců od umístění prvního OS. Plánovaná skladovací kapacita SVJP Temelín je maximálně 152 kusů OS pro 1370 t TK (1370 tun těžkých kovů).

 První OS CASTOR 1000/19 umístěný v SVJP Temelín