Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. 

Graf relativních výkonů jaderných elektráren 05.08.2020: EDU 1 100%, EDU 2 100%, EDU 3 100%, EDU 4 100%, ETE 1 100%, ETE 2 0%.

2. blok ETE je plánovaně odstaven pro výměnu paliva a generální opravu. Všechny ostatní bloky jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.