Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. 

Graf relativních výkonů jaderných elektráren 22.01.2021: EDU 1 0%, EDU 2 100%, EDU 3 100%, EDU 4 100%, ETE 1 100%, ETE 2 100%.

1. blok EDU je odstaven do plánované generální opravy spojené s pravidelnou výměnou části paliva v reaktoru. Všechny ostatní bloky obou jaderných elektráren jsou provozovány stabilně na požadovaném výkonu bez odchylek od platných limitů a podmínek.