Těžkovodní reaktory

Těžkovodními reaktory se pro naše účely rozumějí jaderné energetické reaktory, které pracují na tepelných neutronech, které jsou z rychlých neutronů na tepelné zpomaleny moderátorem. Tento proces moderování je v případě těžkovodních reaktorů realizován těžkou vodou, která často slouží také jako chladivo primárního okruhu. Nejznámějším reprezentantem těžkovodních reaktorů je kanadský reaktor CANDU.