Informační systém NEWS

Informace o aktuálních událostech hodnocených INES na webových stánkách

 

logo NEWS, obrázek GIF

 

V souvislosti s vydáním nového uživatelského manuálu INES v roce 2001, byl celý systém hlášení událostí převeden do elektronické formy, jejíž výstup je propojen do webové stránky – Nuclear Events Web-based System (NEWS). NEWS se stal od 31. března 2002 oficiálním informačním kanálem mezinárodního informačního systému INES. NEWS je provozován ve spolupráci IAEA, OECD/NEA a WANO. Jeho změny jsou jednou za dva roky předkládány jednání národních koordinátorů INES, jimiž jsou obvykle určení pracovníci státního dozoru, a každoročně řídícímu výboru všech tří spolupracujících organizací. Za provoz systému zodpovídá Divize jaderné bezpečnosti IAEA.

 

 Národním koordinátorem České republiky pro hlášení událostí klasifikovaných podle INESje Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

 

 Cíle NEWS 

 

   
 • Poskytnout rychlou, stručnou a oficiální informaci o výskytu událostí souvisejících s jadernou bezpečností a radiační ochranou, které mohou být předmětem zájmu mezinárodního společenství.
 •  
 • Podpořit dialog mezi experty, který by umožnil pružnější a rychlejší výměnu informací mezi orgány dozoru, provozovateli, odbornými organizacemi atd.
 •  

 

Systém NEWS shromažďuje informace o všech významných událostech na jaderných elektrárnách, výzkumných reaktorech, zařízeních pro zpracování jaderného paliva a případy spojené s radiační ochranou nebo přepravami jaderných materiálů.

 

Informační služba NEWS

 

Pro výměnu informací o nových událostech poskytuje NEWS jejich popis a hodnocení podle stupnice INES, tisková prohlášení (v národním jazyce a v angličtině), pro odborníky technickou dokumentaci a možnost účastnit se diskusního fóra k těmto událostem. 

 

Přístup k technické dokumentaci a zprávám v diskusním fóru je omezen pouze pro nominované a registrované účastníky. Registrovaný účastník je automaticky uvědoměn e-mailem pokud je do databáze vložen popis nové události, tiskové prohlášení nebo hodnocení.

 

Diskusní stránka

 

Členové bezpečnostních výborů IAEA a NEA, ředitelé center WANO a národní koordinátoři INES mohou založit novou stránku diskusního fóra k zahájení diskuse s ostatními odborníky. Pokud je tato diskuse zahájena, jsou o tom ostatní odborníci uvědoměni prostřednictvím e-mailu 

 

Uživatelé NEWS

 

Každý uživatel NEWS je zařazen do některé z následujících skupin (kategorií):

 

 •  

  Skupina A

   

  Je registrováno 60 národních koordinátorů INES s právem zasílat informace jménem své země (popis událostí, její hodnocení podle INES, tisková prohlášení a technickou dokumentaci), prohlížet všechny informace a zúčastňovat se diskusního fóra. Stejné právo mají také členové bezpečnostních výborů IAEA a NEA a ředitelé center WANO.

   
 •  
 • Skupina B

   

  Odborní řídící pracovníci z každého jaderného zařízení jmenovaní WANO nebo národním koordinátorem INES. Tito účastníci mají povolení vysílat informaci o jejich zařízení (popis události, tiskové prohlášení a technickou dokumentaci), prohlížet všechny informace a zúčastňovat se diskusního fóra.

   
 •  

  Skupina C

   

  Odborníci z dozorných orgánů, provozovatelů a technických podpůrných organizací jmenovaní národním koordinátorem INES, bezpečnostním výborem IAEA a NEA/CNRA a řediteli center WANO, kteří mohou prohlížet všechny informace a účastnit se diskusního fóra.

   
 •  

  Skupina D 

   

  Ostatní odborníci nebo zástupci vládní instituce jsou jmenováni pouze s právem prohlížení všech informací.

   
 •  

  Registrovaný účastník

   

  Národní a mezinárodní sdělovací prostředky mohou prohlížet INES informace (popis událostí, INES hodnocení a tiskové zprávy) a mohou požádat o registraci, tj. obdržet oznámení pomocí e-mailu o každé nově vložené informaci.

   
 •  

  Obyvatelstvo bez registrace má volný přístup k INES informacím prostřednictvím webové stránky IAEA