Událost při práci se zdroji ionizujícího záření (Maďarsko, 2.12.2013)

17.12.2013

Nehoda, při níž tři pracovníci v Maďarsku otevřeli 2. prosince kovové nádoby s radioaktivním odpadem, dostala předběžně druhý stupeň hodnocení podle mezinárodní stupnice INES. Událost nepředstavuje žádné nebezpečí pro veřejnost, uvádí zpráva maďarského Státního výzkumného ústavu pro radiobiologii a radiohygienu (OSSKI) pro Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE).

Nehoda se stala v závodě na zpracování a likvidaci radioaktivního odpadu v maďarském Püspökszilágy. Trojice pracovníků otevřela čtyři kovové nádoby s radioaktivním odpadem, který obsahoval izotop americium 241. Jde o nejrozšířenější izotop tohoto prvku, který se v jaderném odpadu nachází. Vzniká v jaderných reaktorech a je součástí štěpné řady plutonia 241.

Trojice pracovníků otevřela nádoby, aby mohla jejich obsah slisovat pod vyšším tlakem. Šetření po incidentu ukázalo, že kontaminovány byly jejich ruce a oděvy i místnost na slisování odpadu.

Celotělovým měřením 12. prosince se zjistilo, že množství americia 241 v tělech postižených odpovídá aktivitě 0,9 kilobecquerelu (kBq), 1,8 kBq a 9,0 kBq. Zpráva uvádí, že byla provedena další celotělová měření a analýzy moči, aby byla k dispozici přesnější data a první měření se ověřilo.

Většina radioaktivního odpadu, s nímž se v Püspökszilágy nakládá, pochází z lékařských, průmyslových a výzkumných zařízení. Podnik spadá pod maďarskou společnost Puram pro nakládání s radioaktivním odpadem.

Z uvedených údajů vyplývá, že není vyloučené překročení dávkového limitu u kontaminovaných pracovníků, proto událost byla předběžně hodnocena stupněm INES 2. Konečné hodnocení si vyžádá další celotělová měření, včetně analýzy moči pracovníků.

Mezinárodní stupnice jaderných událostí INES má osm stupňů, kde má stupeň nula označení odchylka a stupeň číslo sedm představuje velmi těžkou havárii. Druhý stupeň nese označení nehoda a vztahuje se k situaci, kdy významně selhala bezpečnostní opatření, ale přetrvává dostatečná hloubková ochrana k vypořádání se s dalšími poruchami. Ukazuje na nedostatky v kultuře bezpečnosti a vyžaduje opatření k nápravě.