Společný evropský projekt jaderné fúze se rozeběhl

Evropská komise a evropské laboratoře pro výzkum jaderné fúze spustily Evropské konsorcium pro rozvoj energie z fúze, zkráceně EUROfusion. Společný program s pětiletým rozpočtem 850 milionů eur má být na cestě k energii z fúze významným posunem, uvedlo konsorcium na svých internetových stránkách.

EUROfusion bude koordinovat evropský výzkum v této oblasti pod záštitou Euratomu, který konsorciu zajistil odpovídající grant. Nová dohoda nahradí dosavadní 14letou smlouvu o evropském rozvoji fúze (EFDA) a s ní i 29 bilaterálních asociačních dohod mezi EK a výzkumnými institucemi z 27 zemí.

Grantová dohoda zajistí konsorciu polovinu rozpočtu na roky 2014-2018 z programu Euratom Horizon 2020. Stejnou sumu poskytnou na tuto pětiletou etapu členské státy.

Příprava společného evropského programu jaderné fúze začala před dvěma roky. Tehdy všechny evropské laboratoře společně navrhly podrobný, na cíle orientovaný plán, jak získat energii slučováním atomových jader  do roku 2050.

Plán zahrnuje dva kroky. Prvním jsou přípravy experimentů projektu International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter), aby si Evropa zajistila jeho plné využití, druhým pak rozvoj koncepce prototypové elektrárny s fúzní energií, která nese označení DEMO. Na potřebném výzkumu k zajištění těchto cílů pracují univerzity a výkumná centra v rámci současného programu European Framework Programme Horizon 2020.

V letech 2014-2018 se bude program věnovat především vědecké a technické podpoře projektu Iter, který se nyní staví ve Francii. Současně má program Evropě zajistit, aby přínosy projektu plně využívala. 

Největší světové centrum výzkumu fúzní infrastruktury Joint European Totus (JET) v anglickém Culhamu bude projektu EUROfusion nadále poskytovat podporu. JET tak bude hrát klíčovou roli v podpoře Iteru.

Podle EUROfusion jsou vědci přesvědčeni, že jaderná fúze má potenciál pokrýt časem značnou část světové poptávky po energiích a přitom s nižšími náklady. Na rozdíl od jaderného štěpení, které uvolňuje energii v jaderných reaktorech v současnosti, při jaderné fúzi nevzniká radioaktivní odpad s dlouhodobým rozpadem.

Jaderná fúze využívá stejný proces, kterým se uvolňuje energie na Slunci. Atomy vodíku se tam zahřejí na tak vysoké teploty, že jsou schopny se spolu spojovat a vytvářet helium za uvolnění obrovského množství energie.

Největší výzvou pro projekt jaderné fúze je proto zajištění prostředí s obdobnými parametry, tedy extrémně vysokou teplotou. Pro řešení těchto výzev proto spojily síly regiony představující polovinu populace na planetě a pracují na projektu Iter v Provence na jihu Francie. Fúzní technologie by přitom měla být schopna schopna vyrábět nejméně desetkrát více energie, než sama spotřebuje.