MAAE: Jaderných reaktorů ve světě se loni stavělo 70

Ke konci roku 2014 bylo ve světě 70 jaderných reaktorů ve výstavbě a u dalších 96 se výstavba v tu dobu plánovala. Většina z nich jsou tlakovodní reaktory. Ve svém ročním přehledu to uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Podle zprávy  stavěla koncem minulého roku 26 reaktorů Čína, devět jich bylo rozestavěných v Rusku, šest v Indii a po pěti v USA a Jižní Koreji. Zbývající byly v Argentině, Bělorusku, Brazílii, Finsku a Francii, v Japonsku, Pákistánu a na Slovensku, ve Spojených Arabských Emirátech a na Ukrajině.

Celkově bylo k poslednímu dni roku 2014 ve světě v provozu 438 reaktorů, mezi nimi i dva temelínské a čtyři dukovanské bloky. Nejvíce reaktorů, a to 99, měly v provozu Spojené státy. Následovaly je Francie (58), Japonsko (48) a Rusko (34). Trvale odstavených bylo 150 reaktorů.

Celková produkce elektřiny v jaderných reaktorech loni dosáhla 2410,37 TWh, proti roku 2013 tak vzrostla o 2,2 procenta. V České republice podle údajů MAAE jaderné reaktory loni vyrobily 28,64 TWh elektřiny.

Podíl jádra v celkové výrobě elektřiny tak loni v ČR byl téměř 36 procent. Prvenství má v tomto ohledu Francie se 77 procenty následována Slovenskem na 57 procentech.

Za plánovaný považuje MAAE reaktor od data, kdy byla předložena žádost o povolení k výstavbě patřičnému národnímu dozoru, do data zahájení výstavby. Tímto datem se pak míní okamžik prvního lití betonu pro základovou desku stavby.