EK navrhuje změnu financování projektu ITER a zvýšení příspěvku

16.12.2013

Evropská unie dá v letech 2014 až 2020 na mezinárodní projekt experimentálního termonukleárního reaktoru ITER celkem 2,9 miliardy eur v rámci sedmiletého finančního programu MFF. Podle agentury NucNet to uvádí ve svém návrhu Evropská komise (EK).

Nový krok nahrazuje předchozí návrh z roku 2011. Podle něj se měl pro ITER vytvořit doplňkový výzkumný program a projekt se měl financovat přes oddělené nástroje mimo MFF, kdy maximum příspěvků od EU mělo být 2,5 miliardy eur.

Nový návrh je v souladu se zprávou Evropského parlamentu z 19. listopadu, která kritizovala vytvoření odděleného mechanismu financování a doporučila zahrnout financování ITER do mechanismu MFF. Evropská rada pak doporučila příspěvek EU zvýšit.

Projekt ITER nyní staví v Cadarache na jihu Francie světově největší experimentální reaktor s jadernou fúzí. Cílem projektu je dlouho očekávaný přechod od experimentálních studií k elektrárnám, které tuto energii budou umět využít; jde o předstupeň komerčního využití jaderné fúze.

Projekt má sedm mezinárodních členů, kteří ho řídí a financují. Spolu s EU se do ITER zapojily Indie, Japonsko, Čína, Rusko, Jižní Korea a Spojené státy. EU, na jejímž území komplex ITER vyrůstá, přispívá na jeho náklady 45 procenty, příspěvky ostatních šesti členů činí po devíti procentech.

Výstavba zařízení začala v roce 2007 a předpokládá se, že první plazmu, potřebnou pro jadernou fúzi, vyprodukuje v roce 2020. Jeho výkon má podle projektu dosáhnout 500 megawattů.

Současné reaktory jaderné palivo štěpí a uvolňují tím velké množství tepla, které následně slouží k výrobě elektrické energie. Jaderná fúze využívá opačné reakce, tedy slučování jader, opět za vzniku velkého množství tepla. Řízení jaderné fúze je však mnohem složitější proces než u jaderného štěpení.

Příspěvky EU na ITER budou do roku 2020 postupně klesat. Zatímco v příštím roce to bude 720 milionů eur a v roce 2015 pak ještě 881 milionů, poté se příspěvky už budou postupně snižovat až na 125 milionů eur na rok 2020. Podle rozpočtových zpráv EK již klesl roční příspěvek EU na ITER o téměř pětinu z 1,1 miliardy za rok 2012. Letos činil 905 milionů eur.

Návrh EK je nyní v přípravné fázi v Evropském parlamentu. Ten k němu předloží oficiální stanovisko a poté bude opatření formálně přijato Radou EU, píše NucNet.