Rozhodnutí UK vystoupit z EU/Euratomu

Koncem března 2017 oznámilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (UK) Evropské radě oficiálně, v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii, svůj záměr vystoupit z Evropské unie (EU). Učinilo tak na základě výsledku referenda konaného dne 23. června 2016, ve kterém se 51,9 % voličů vyjádřilo pro opuštění EU. Spolu s opuštěním Evropské unie byl v oznámení výslovně zmíněn i úmysl UK odejít z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). UK se tak dle dokumentu „Odchod Spojeného království a nové partnerství s Evropskou unií“ rozhodlo mj. proto, že Euratom, i když založen samostatnou smlouvou, má stejné instituce jako EU. K další spolupráci UK s Euratomem dokument uvádí: „Chceme s našimi EU partnery nadále spolupracovat ve věcech vědy a výzkumu a jaderná energie je toho klíčovou součástí. Konkrétní podoba našeho vztahu s Euratomem a způsob, jakým budeme s EU spolupracovat v jaderné oblasti, bude předmětem budoucích diskusí - je však pro nás důležitou prioritou - jaderný průmysl má pro UK stále klíčový strategický význam a odchod z Euratomu nijak neovlivní naše úsilí zachovat obchod a úzkou a účinnou spolupráci v jaderné oblasti, zárukách a bezpečnosti s Evropou a s mezinárodními partnery.“