Vydávání opatření obecné povahy

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zveřejňuje na své úřední desce následující úkony vztahující se k vydávání opatření obecné povahy v jeho působnosti, zejména dle § 67 a 102 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (není-li níže uveden žádný odkaz na soubor, žádný dokument není aktuálně nutné zveřejňovat).