Stanovení účinnosti dekontaminace povrchů zamořených radioaktivními látkami pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB