Stanovení poměru a složení fixované a nefixované kontaminace pomocí kapalně scintilační spektrometrie pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB