Stanovení plošné kontaminace experimentálně zamořených povrchů radioaktivními látkami pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB