Souborná detekce vybraných klostridií metodou real-time PCR s následnou analýzou teplot tání pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB