Souborná detekce lyssavirů metodou real-time PCR s následnou analýzou teplot tání pro potřeby kontrolní činnosti SÚJB