Skupinová detekce virů hemoragických horeček Crimean-Congo, Marburg a Rift valley metodou real-time PCR s následnou analýzou teplot tání