Retrospektivní dozimetrie – Stanovení dávky z křemene metodou opticky stimulované luminiscence