Retrospektivní dozimetrie - Odhad osobní dávky s využitím vzorků Al2O3 z mobilního telefonu